Pravidla soutěží na Facebooku

Zúčastnit se mohou osoby starší 18let, výhry doručíme na území ČR a SR.
 
1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku nebo vloží soutěžní fotku.
2. Organizátorem soutěže je WE2 s.r.o. IČ 03021327, se sídlem Moutnice 187, 66455 Moutnice
3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České a Slovenské Republiky starší 18let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
4. Výherců bude 10 a výherce vybere organizátor interním hlasováním.
5. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
8. Soutěž končí 6.3.2020, výherce vyhlásíme v příspěvku na facebooku nejpozději 9.3.2020.
9. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
10. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
11. společnost Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji a nijak s ní nesouvisí